Đáp án trắc nghiệm module 6 chuẩn xác nhất 2023

Đáp án trắc nghiệm module 6 : xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT gồm có những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều Lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 6. Mời các thầy cô tham khảo để coi như hoàn tất việc tập huấn mô đun 6 tốt nhất. Cùng Bangxephang tìm hiểu nhé.

Bạn có thể tham khảo thêm Viết bài trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Link tải:TẢI NGAY BỘ ĐÁP ÁN MODULE 6

Đáp án trắc nghiệm Module 6 Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các thành tố căn bản cấu thành văn hóa nhà trường, bao gồm:

các thành phần hữu hình và yếu tố vô hình của nhà trường

2. Chọn đáp án đúng nhất

các thành phần khách quan tác động đến văn hoá nhà trường tiểu học bao gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chủ trương, chính sách về giáo dục; văn hoá dân tộc và văn hoá địa phương

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án thích hợp điền vào (…) trong câu sau:

Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trò (…) trong xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học.

cần thiết

4. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xác định giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu học, cần căn cứ vào:

tất cả các đáp án đều đúng

5. Chọn đáp án đúng nhất

“Dựa trên kết quả phân tích những giá trị cốt lõi hiện có, nhà trường thu thập ý kiến của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường, cùng thảo luận và nắm rõ ràng các thành quả mấu chốt mà nhà trường tương lai cần có” là thông tin của công việc nào?

cài đặt các thành quả phù hợp trong thực trạng mới

6. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chọn các cặp tương ứng để hình thành những câu thích hợp:

lời giải thích

Câu hỏicâu trả lời
mục tiêu của việc quảng bá thành quả cốt lõi của nhà trường Tiểu học làGiúp các thành viên trong và ngoài nhà trường hiểu rõ bản sắc văn hóa của nhà trường, tham gia tạo raphát triển văn hóa nhà trường.
Các thành quả cốt lõi cần được trình bày ngắn gọntập trung vào một tiền đề trọng tâm và nhấn mạnh những vấn đề văn hoá có khả năng giúp nhà trường đạt được sự thành công.
đánh giá đúng thực trạng văn hóa của nhà trường, nắm rõ ràng những giá trị cốt lõi mà nhà trường đã khởi tạo ở thời điểm hiện tại làcơ sở định hướng cho việc nắm rõ ràngtạo dựng giá trị cốt lõi của nhà trường trong tương lai.
Ngoài các thành quả truyền thống như lòng nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… trong thực trạng vào thời điểm hiện tại, nhà trường tiểu học cầnbổ sung những giá trị mới vào giá trị cốt lõi như coi trọng chúng ta, tinh thần dân chủ, đề cao sức thông minh, tinh thần phản biện, khả năng tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác…
Sau khi đã thiết lập được các thành quả cốt lõi, hiệu trưởng nhà trường phảituyên bố các thành quả cốt lõi đấy một cách rộng rãi tới toàn thể giáo viên, học sinh, cán bộ nhân sựcông bố rộng rãi với toàn xã hội trên Website của nhà trường. …
GV, HS tham gia tạo ra các thành quả cốt lõi và việc tham vấn ý kiến phụ huynh trong quá trình cài đặt giá trị cốt lõi của nhà trường tiểu họclà cơ sở hiện thực hóa giá trị cốt lõi, khiến chúng chuyển thành thói quen, sự tin tưởng, phương châm hành động, chuẩn mực cư xử trong cộng đồng nhà trường.

7. Chọn đáp án đúng nhất

công việc trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp tiểu học được gọi là:

hoạt động trải nghiệm

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong nhà trường tiểu học, thành viên nào sau đây có ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa ứng xử của HS:

Giáo viên

9. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc căn bản khi tạo ra Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phươngĐáp án trắc nghiệm Module 6

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn lời giải thích đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

có khả năng lồng ghép nội dung VHNT vào công việc dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệmĐáp án trắc nghiệm Module 6

Xem thêm đáp án trắc nghiệm module 8 ở bài viết này nhé: Đáp án trắc nghiệm module 8 chính xác

Đáp án trắc nghiệm module 6 THCS

1. Chọn giải pháp đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Văn hóa là tổng thể nói chung những thành quả (…) do con người thông minh ra trong quá trình lịch sử”

câu trả lời đúng

Vật chất và tinh thầnĐáp án trắc nghiệm Module 6

2. Chọn đáp án đúng nhất

tạo ra văn hóa nhà trường là một quá trình:

câu trả lời đúng

hình thành giá trị mới và bảo lưu, phát huy thành quả phù hợp đã cóĐáp án trắc nghiệm Module 6

3. Chọn đáp án đúng nhất

đòi hỏi tạo ra văn hóa nhà trường phổ thông Việt Nam chủ yếu xuất phát từ:

lời giải thích đúng

Bối cảnh thực tiễnĐáp án trắc nghiệm Module 6

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án phù hợp điền vào khoảng trống trong câu sau:

“Giáo viên là (…) xây dựng văn hóa nhà trường cùng lúc đó là đối tượng chịu sự tác động của văn hóa nhà trường”.

câu trả lời đúng

Chủ thểĐáp án trắc nghiệm Module 6

5. Chọn đáp án đúng nhất: xây dựng văn hóa nhà trường là trách nhiệm của:

câu trả lời đúng

Mọi thành viên trong nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 6

6. Chọn phương án đúng để điền vào khoảng trống trong câu sau:

“ (…) của nhà trường THCS là hệ thống các quan niệm, niềm tin, nguyên tắc cơ bản mang tính lâu bền của một nhà trường. Những nguyên tắc này là nền tảngchuẩn mực cho hành vi cư xử của toàn bộ thành viên trong nhà trường”.

lời giải thích đúng

giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Module 6

7. Chọn đáp án đúng nhất

Các căn cứ căn bản để xác định giá trị cốt lõi của nhà trường THCS là:

lời giải thích đúng

Bối cảnh xã hội, kết quả trước mắt giáo dục cấp học, văn bản chỉ đạo của các cấp quản lý; thực trạng và truyền thống văn hoà; các qui tắc xây dựng giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Module 6

8. Chọn đáp án đúng nhất

mục tiêu của việc truyền bá giá trị cốt lõi của trường THCS là:

lời giải thích đúng

Giúp thành viên trong và ngoài trường hiểu và nâng cao ý thức xây dựng giá trị cốt lõiĐáp án trắc nghiệm Module 6

9. Chọn đáp án đúng nhất

yêu cầu của việc quảng bá thành quả cốt lõi của trường THCS là:

câu trả lời đúng

hướng đến nhiều đối tượng; thông tin chính xác, thiết thực; đa dạng; mô phạm, hấp dẫnĐáp án trắc nghiệm Module 6

10. Chọn đáp án đúng nhất

Việc tạo ra sự tin tưởng vào giá trị cốt lõi ở trường THCS bao gồm:

câu trả lời đúng

Nâng cao nhận thức; tạo động lực, thói quen; tham gia đưa giá trị cốt lõi vào trong xây dựng tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa xử sự, văn hóa cảnh quanĐáp án trắc nghiệm Module 6

11. Chọn đáp án đúng nhất

Nâng cao nhận thức của các thành viên nhà trường về giá trị cốt lõi thuộc khâu:

lời giải thích đúng

xây dựng niềm tinĐáp án trắc nghiệm Module 6

12. Chọn đáp án đúng nhất

Trường THCS A… Đã tổ chức thiết kế logo cho nhà trường với yêu cầu lồng ghép giá trị cốt lõi vào logo. Nhà trường tổ chức cuộc thi với mục tiêu gi?

lời giải thích đúng

quảng bá thành quả cốt lõi của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 6

13. Chọn đáp án đúng nhất

Theo Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ [ Nghị định số

80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dễ dàng sử dụng, phòng, chống bạo lực học đường], “môi trường giáo dục mà người học được tôn trọng, đối xử công bằng, binh đằng và nhân ái; được phát huy dân chủ và tạo điều kiện để tăng trưởng phẩm chất và năng lực” gọi là:

câu trả lời đúng

 • Môi trường giáo dục tích cực
 • Môi trường giáo dục hiện đại
 • Môi trường giáo dục lành mạnh
 • Môi trường giáo dục thân thiệnĐáp án trắc nghiệm Module 6

14. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn giải pháp đúng nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“ (…) là người tham dựgiúp đỡ lập kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thân thiện ở trường THCS”

lời giải thích đúng

 • Hiệu trưởng
 • Giáo viênĐáp án trắc nghiệm Module 6
 • Học sinh
 • nhân sự

15. Chọn đáp án đúng nhất

công việc trải nghiệm ở Chương trình GDPT 2018 cấp THCS được gọi là:

lời giải thích đúng

 • hoạt động trải nghiệm, thông minh
 • công việc trải nghiệm
 • hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpĐáp án trắc nghiệm Module 6
 • công việc giáo dục

16. Chọn đáp án đúng nhất

Một nguyên tắc căn bản khi xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường phổ thông là:

lời giải thích đúng

Ngắn gọn, dễ thực hiện, phù hợp cấp học, văn hóa địa phươngĐáp án trắc nghiệm Module 6

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn giải pháp đúng nhất dưới đây:

câu trả lời đúng

Giám sát là quá trình theo dõi, quan sát chủ động để đúng lúc Điều chỉnh những hoạt động xây dựng môi trường văn hóa LMTT trong nhà trường theo đúng kế hoạch.Đáp án trắc nghiệm Module 6

18. Chọn đáp án đúng nhất

mục tiêu của công việc giám sát, nhận xét việc xây dựng văn hóa nhà trường lành mạnh dễ dàng sử dụng ở trường THCS là:

câu trả lời đúng

để chắc chắn việc xây dựng VHNT đúng kế hoạch và kịp thời bổ sung, Điều chỉnhĐáp án trắc nghiệm Module 6

19. Chọn đáp án đúng nhất

Các thành quả cốt lõi được nhà trường THCS B hưởng tới tạo ra là gì?

câu trả lời đúng

Văn minh – thông minh – Nhân ái – Trách nhiệmĐáp án trắc nghiệm Module 6

20. Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường THCS B (trong ví dụ minh họa) đã thực hiện kế hoạch xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện như thế nào?

câu trả lời đúng

Lồng ghép vào chiến lược giáo dục nhà trường, lồng ghép trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục của nhà trườngĐáp án trắc nghiệm Module 6

Câu hỏi Tự luận:

1. đo đạt được một ví dụ minh hoạ về xây dựng và truyền bá giá trị cốt lõi của nhà trường THCS

– VD minh họa về xây dựng và truyền bá giá trị cốt lõi của nhà trường THCS

2. Lập được kế hoạch cá nhân (KHDH và KHGD) có lồng ghép thông tin VHNT

– lập kế hoạch tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh, dễ dàng sử dụng ở trường THCS

3. xác định được vai trò của GV trong việc thực hiện chiến lược tạo ra môi trường văn hoá lành mạnh, thân thiện ở trường THCS.

3. Đáp án trắc nghiệm module 6 THPT

Đang cập nhật…

4. Đáp án trắc nghiệm module 6 cuối khoá

đọc thêm rất đầy đủ tại bài viết:

 • Bài tập cuối khóa Module 6

1. Cấu trúc của văn hóa nhà trường bao gồm:

Các thành tố văn hoa hữu hình hoặc vô hìnhGợi ý Đáp án Module 6 năm

2. các thành phần khách quan gây ảnh hưởng đến văn hóa nhà trường gồm

Điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; chính sách về giáo dục; văn hóa dân tộc và văn hóa địa phương.Gợi ý Đáp án Module 6 năm

3. Theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông được ban hành (theo thông tư số 20/1018 của BGDĐT), giáo viên “thực hiện đầy đủ nội dung quy tắc, quy tắc văn hóa cư xử của nhà trường theo quy định” là đáp ứng đánh giá ở mức:

ĐạtGợi ý Đáp án Module 6 năm

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án sử dụng nhất dưới đây:

 1. Văn hóa nhà trường đẩy mạnh quyền lực của hiệu trưởng; giúp đỡ điều phối và kiểm soát; hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, nhãn hiệu nhà trường.
 2. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát hạn chế tiêu cực và xung đột hạn chế nhiệm vụ của giáo viên
 3. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hỗ trợ điều phối và kiểm soát hạn chế tiêu cực và xung đột; nâng cao uy tin, nhãn hiệu nhà trườngGợi ý Đáp án Module 6 năm
 4. Văn hóa nhà trường tạo động lực làm việc cho người dạy, người học; hạn chế tiêu cực và cãi vả nâng cao uy tín, nhãn hiệu nhà trường; tăng cường vai trò của phụ huynh học sinh

5. Chọn đáp án đúng nhất

Các căn cứ trọng điểm đề xây dựng văn hóa nhà trường là:

 1. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ tâm lý,
 2. Căn cứ pháp lý; căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễnGợi ý Đáp án Module 6 năm
 3. Căn cứ pháp lý; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.
 4. Căn cứ khoa học; căn cứ thực tiễn; căn cứ tâm lý.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào khoảng trống trong câu sau:

“Văn hóa nhà trường THCS là tập hợp các chuẩn mực, các thành quảsự tin tưởng và hành vi cư xử đặc trưng của một trường học và tác động đến (…) của một nhà trường THCS.

 1. Các giá trị nội tại.
 2. Các thành quả được tuyên bố
 3. toàn bộ đời sống vật chất và tinh thầnGợi ý Đáp án Module 6 năm
 4. Các thành quả truyền thống

7. Chọn đáp án đúng nhất

Những quy tắc để xây dựng những giá trị cốt lõi của nhà trường là

 1. dựa vào mục tiêu của thành quả cốt lỗ; tôn trọng thành quả văn hoá ngầm định; tôn trọng học sinh; phát huy khả năng học sinh
 2. Tôn trọng giá trị văn hoá ngầm định, tập trung vào một tiền đồ trọng tâm, đặt một kết quả trước mắt cho những giá trị cốt lỗiGợi ý Đáp án Module 6 năm
 3. Tôn trọng các giá trị văn hoá ngầm định; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh
 4. tập trung vào một tiền để trọng tâm; tôn trọng học sinh; phát huy năng lực học sinh

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng văn hóa nhà trường, các hoạt động xây dựng sử mệnh, tầm nhìn, phong cách lãnh đạo, văn hóa ứng xử, văn hóa giảng dạy, cảnh quân sư phạm… Thuộc khẩu:

 1. quảng bá thành quả cốt lõi cho các chủ thể trong và ngoài nhà trường
 2. Tham gia xây dựng sự tin tưởng cho học sinh, đồng nghiệp vào các giá trị cốt lõi.Gợi ý Đáp án Module 6 năm
 3. xây dựng sự tin tưởng cho giáo viên và học sinh của nhà trường về giá trị cốt lõi
 4. Nâng cao nhận thức của học sinh, cộng sự về thành quả cốt lõi của nhà trường.

9. Chọn đáp án đúng nhất

thành quả cốt lõi được đưa vào chương trình hành động của nhà trường, lớp học nhằm xây dựng VHNT gồm những thông tin nào sau đây.

 • 1) tạo ra sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường
 • 2) tạo ra phong cách dạy học và cách điệu làm việc của GV
 • 3) xây dựng cách điệu dạy học
 • 4) xây dựng văn hoá ứng xử
 • 5) xây dựng văn hóa giảng dạy và học tập
 • 6) tạo ra văn hóa học tập.
 • 7) tạo ra và phát triển văn hóa cảnh cần thiết nhà trường
 • 8) xây dựng khẩu hiệu, phương châm thực hiện công việctrang phục của nhà trường
 1. 1, 2, 4, 5, 7, 8
 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 4. 1, 2, 4, 5, 7Gợi ý Đáp án Module 6 năm

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án đúng nhất dưới đây.

 1. chiến lược xây dựng văn hóa nhà trường là một nội dung nằm ngoài chiến lược giáo dục của nhà trường
 2. kế hoạch tạo ra văn hóa nhà trường LMTT là một nội dung tách rời với chiến lược giáo dục của nhà trường
 3. kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường LMTT là một thông tin không liên quan đến kế hoạch giáo dục của nhà trường.
 4. chiến lược tạo ra văn hóa nhà trường LMTT là một thông tin nằm trong chiến lược giáo dục của nhà trườngGợi ý Đáp án Module 6 năm

11. Chọn đáp án đúng nhất

 1. kế hoạch giáo dục của giáo viên là:
 2. chiến lược cá nhân của giáo viên, không liên quan đến chiến lược nhà trường
 3. Sự triển khai các vai trò giáo dục đã được nhà trường, tổ chuyên ngành phân công cho GV, luôn đi chung với chiến lược nhà trường.Gợi ý Đáp án Module 6 năm
 4. Sự triển khai các nội dungvai trò đã được nhà trường, tổ chuyên ngành phân công trong hoạt động dạy học chính khóa
 5. Sự khai triển các thông tinnhiệm vụ đã được nhà trường, tổ chuyên ngành phân công trong công việc ngoại khóa

12. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án đúng nhất để điền vào khoảng trống trong câu sau:

Trong nhà trường THCS, …) là người có ảnh hưởng trực tiếp và hết sức quan trọng đến sự hình thành nhân cách và văn hóa ứng xử của HS.

 1. Phụ huynh Hộ
 2. Giáo viên chủ nhiệmGợi ý Đáp án Module 6 năm
 3. Hiệu trưởng
 4. Cán bộ Đoàn, Đội

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời đúng nhất trong các đáp án dưới đây:

 1. có khả năng lồng ghép thông tin VHNT vào hoạt động dạy học chính khóa và hoạt động trải nghiệmGợi ý Đáp án Module 6 năm
 2. có thể lồng ghép thông tin VHNT vào công việc giáo dục theo chủ đề
 3. có thể lồng ghép thông tin VHNT vào hoạt động chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
 4. có khả năng lồng ghép thông tin VHNT vào công việc tham quan, dã ngoại

14. Chọn đáp án đúng nhất

để thực thi giám sát đánh giá quá trình tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, giáo viên nên có công cụ nào sau đây?

 1. Tiêu chí nhận xét
 2. kế hoạch giám sát, đánh giá, tiêu chí nhận xét, số theo dõiGợi ý Đáp án Module 6 năm
 3. Sổ theo dõi
 4. kế hoạch giám sát, nhận xét

15. Chọn đáp án đúng nhất

nhiệm vụ của GV trong việc tổ chức tạo ra văn hóa nhà trường ở trường Trung học cơ sở B là:

 1. nhận xét việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS
 2. Tham gia xây dựng kế hoạch năm học, lập kế hoạch cá nhân lớp học; tổ chức thực hiện và giám sát, nhận xét việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCSGợi ý Đáp án Module 6 năm
 3. Tham gia lập kế hoạch năm học, tạo dựng kế hoạch cá nhân lớp học
 4. Tổ chức thực hiện và giám sát, nhận xét việc thực hiện xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện ở trường THCS

Xem thêm: TOP 5 studio chụp ảnh noel tại TPHCM cực xịn nhất 2023

Tổng kết

Mời các bạn đọc thêm các giáo án khác trong phần Học tập của Bangxephang

Hãy Đánh Giá post

tk88

tk88

thienhabet

thienhabet

hi88

8day

97win

n88

red88

king88

j88

i9bet

good88

nohu78

99ok

bet168

helo88

33win

009bet