Bảng lương thưởng Tết cho giáo viên 2023 có hay không?

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng. Cùng Bangxephang.com xem qua về bảng Lương, thưởng Tết cho giáo viên 2023 ở bài biết dưới đây nhé!

Giáo viên có quỹ tiền thưởng Tết 2023 không

Dựa trên tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì với khoản tiền thưởng của giáo viên và viên chức sẽ được cải cách sửa đổi như sau:

  • Bổ sung thêm một quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% trên tổng quỹ tiền thưởng của năm không tính phụ cấp
  • Các cơ quan, đơn vị sẽ chi thưởng cho giáo viên tại các cơ sở giáo dục dựa trên quỹ tiền thưởng này.

Do đó, tiền thưởng của viên chức sẽ được bổ sung thêm vào cơ cấu tiền lương nếu thực hiện cải cách tiền lương trước đó.

Tuy nhiên, do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid trong 2 năm qua nên việc thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 vẫn chưa thể thực hiện.

Như vậy, Tết năm 2023 giáo viên vẫn tiếp tục sẽ không có quỹ thưởng Tết. Thay vào đó, tiền thưởng Tết năm 2023 cho giáo viên sẽ được chi trả tùy thuộc vào các quy chế, nguồn kinh phí và tình hình thực tế của từng nhà trường.

Giáo viên có quỹ tiền thưởng Tết 2023 không
Giáo viên có quỹ tiền thưởng Tết 2023 không

Giáo viên có được hưởng lương tháng 13 trong dịp Tết?

Vì sự thông dụng của thuật ngữ “lương tháng 13” mà nhiều người vẫn nhầm lẫn đây là một nghĩa vụ mà các doanh nghiệp, đơn vị phải chi trả mỗi dịp Tết.

Tuy nhiên trên thực tế, hệ thống pháp luật lao động hiện hành không có quy định về khái niệm “lương tháng 13” hay việc thưởng lương tháng 13 cho dịp Tết. Nhìn chung, lương tháng 13 được xem như một dạng tiền thưởng Tết mà người lao động được hưởng từ người sử dụng lao động.

Vì là “thưởng” nên lương tháng 13 không mang tính chất bắt buộc, giáo viên có được nhận lương thá

Giáo viên trực Tết có được nhận thêm tiền?

Theo Điều 12 Luật Viên chức 2010 quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương

1. Được trả lương tương xứng với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý và kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao; được hưởng phụ cấp và chính sách ưu đãi trong trường hợp làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc làm việc trong ngành nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm, lĩnh vực sự nghiệp đặc thù.

2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, nếu giáo viên dùng ngày nghỉ Tết của mình để đến trường trực Tết sẽ được nhận một khoảng tiền lương làm thêm giờ.

Mức tiền giáo viên trực Tết được nhận là bao nhiêu?

Căn cứ theo nội dung quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019, mức hưởng lương làm thêm giờ được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đồng thời, căn cứ vào Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì công thức tính tiền lương trực Tết của giáo viên như sau:

– Trực ban ngày:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 300% x Số giờ làm thêm.

– Trực ban đêm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

= [ (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30%) + (20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương) ] x Số giờ làm thêm vào ban đêm.

Như vậy, mức nhận tiền trực Tết 2023 của giáo viên sẽ được tính theo công thức nêu trên.

Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức:

Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Bảng lương Giáo viên Mầm non

Bảng lương giáo viên từ 1/7/2023 - Ảnh 2.

 Bảng lương Giáo viên Tiểu học

Bảng lương giáo viên từ 1/7/2023 - Ảnh 3.

Bảng lương Giáo viên Trung học sơ sở

Bảng lương giáo viên từ 1/7/2023 - Ảnh 4.

Bảng lương Giáo viên Trung học phổ thông

Bảng lương giáo viên từ 1/7/2023 - Ảnh 5.

Tổng kết

Trên đây là thông tin về lương thưởng của Giáo Viên và bảng lương cập nhật 2023 mà Bangxephang.com tổng hợp thông tin gửi tới mọi người tham khảo. Truy cập bangxephang.com thường xuyên để cập nhật thêm nhiều tin tức mới mội ngày nhé!

Hãy Đánh Giá post