Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023

[Tổng hợp] Những mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023

Mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023 – Trong một năm dương lịch, năm âm lịch người người lao động hoặc các chủ thể khác như học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, viên chức nhà nước sẽ luôn có những ngày nghỉ lễ tết. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có khả năng thấy rằng khi có lịch nghỉ tết các cơ quan, tổ chức phải gửi Thông báo cho người lao động hoặc các đối tượng khác như học sinh, học viên, cán bộ công chức, viên chức nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời độc giả cùng Bangxephang theo dõi bài viết: mẫu biểu Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023.

Bạn có thể xem thêm gợi ý Hướng dẫn cách làm đồ trang trí tết bằng giấy đẹp 2023

Thong Bao Nghi Tet 2

biểu mẫu Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023

Quy định của pháp luật về việc nghỉ tết dương lịch, tết âm lịch

Căn cứ theo quy định tại Bộ Luật lao động 2019 thì hằng năm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi cả nước đều được nghỉ Tết Âm lịch ít quan trọng là 05 ngày và được hưởng nguyên lương đối với những ngày này. Thời gian nghỉ Tết Âm lịch do người sử dụng con người tìm kiếm 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch.Trường hợp người lao động đi làm việc vào những ngày nghỉ tết thì được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày nghỉ tết.

đồng thời, với hoàn cảnh ngày nghỉ Tết Âm lịch mà trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày tiếp theo.

tùy theo tình tình thực tế, quy chế của từng cơ quan, mà đơn vị có thể phân bổ phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động nghỉ Tết Âm lịch với thời gian rõ ràngnhưng không được ít hơn 05 ngày.

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ thực hiện công việc và hưởng nguyên lương trong 1 ngày trong kỳ nghỉ tết dương lịch là ngày 1/1 Dương lịch hàng năm. nếu ngày nghỉ lễ, Tết được quy định này trùng với ngày nghỉ hàng tuần của người lao động thì người lao động được nghỉ bù thêm cho ngày đó vào ngày thực hiện công việc tiếp theo.

Như vậy, dịp tết dương lịch 2022, người lao động được nghỉ 03 ngày liên tục từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022. Tiền lương của ngày tết tây = Tiền lương ghi trên hợp đồng lao động. Như vậy, có các khoản tiền lương được hưởng nguyên trong khi nghỉ tết dương được tính như sau như sau:Mức lương: Đây là mức được tính theo thời gian thực hiện công việc hay chức danh cho tăng lương, bảng lương dành cho người sử dụng con người dựa trên việc tạo ra thang. Phụ cấp lương được tính theo thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng con người. Những khoản bổ sung khác: Được thỏa thuận bởi 2 bên là người lao động và người sử dụng lao động.

Lịch nghỉ của học sinh, học viên hàng năm được nghỉ 1 ngày, nhưng lịch nghỉ tết dương lịch năm 2023 rơi vào ngày chủ nhật theo đấy học sinh, học viên được nghỉ bù thêm 1 ngày nữa là 2 ngày, học sinh học viên bắt tay vào làm đi học thứ 3 tuần sau tức ngày 03/01/2023.

đối với học sinh tiểu học, mầm non nghỉ dài hơn một ngày tổng là 3 ngày liên tiếp, rơi vào các ngày 31/12/2022 đến 02/01/2023.

giống như là vậy, đối với công chức, viên chức nghỉ tổng cộng là 2 ngày, chủ nhật và thứ 2 ( 01/01/2023 – 02/01/2013), ngoài ra công chức, viên chức đang công tác tại các công ty nhà nước có thể được nghỉ tổng cộng tới 3 ngày liên tục trong kỳ nghỉ tết tây 2023 lần này theo lịch của người lao động (lịch nghỉ tết dương lịch 2023 sẽ kéo dài từ thứ bảy ngày 31/12/2022 cho tới hết thứ 2 ngày 2/1/2023).

so với người lao động nghỉ tết tây sẽ được hưởng nguyên lương theo quy định tính cả ngày nghỉ bù.

Như vậy, từ những lập luận, phân tích và các căn cứ pháp lý nêu trên có khả năng thấy rằng hiện tại pháp luật đã có những quy định rất rõ ràng về vấn đề nghỉ tết tây và âm lịch so với người lao động, học sinh, học viên và cán bộ công nhân sự chức. Khi có lịch nghỉ tết tây và nghỉ tết âm lịch theo quy định thì các cơ quan, tổ chức phải gởi thông cáo tới người lao động, học sinh, học viên và cán bộ công nhân sự chức theo đúng quy định của pháp luật.

Mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023 của tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

thông cáo
V/v: Nghỉ Tết Tết Âm lịch Nhâm Dần

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc công ty, Phòng Quản trị Thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

  1. THỜI GIAN NGHỈ:
  2. CB-NV Văn phòng Cty:

– Tết âm lịch…: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch …từ ngày … (…âm lịch)

đến hết ngày …(Mùng … tết).

– CB-NV mong muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ đối với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

  1. Văn phòng các Đội:

Các bộ phận bố trí CB–CNV trực và phải trả …% lương cho những ngày:

– … ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ … đến hết …

  1. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:
  2. Công tác trực:

– Các bộ phận bố trí cán bộ, công nhân sự thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

  1. Tổng vệ sinh:

– tất cả nhân sự tổng vệ sinh địa điểm mình làm việcbảo đảm vệ sinh.

– Tắt toàn bộ thiết bị điện

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày …

đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông cáo này.

GIÁM ĐỐC

Mẫu Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023 cho sinh viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA đất nước ta

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày …..tháng ….năm ….

Thông báo

Về việc nghỉ Tết Âm lịch …

Căn cứ Thông báo số ….ngày …..của Bộ lao động -Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Âm lịch, năm…; Căn cứ vào lịch đào tạo năm học ….của Trường…

Trường…thông báo về việc nghỉ Tết …như sau:

Cán bộ, giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ …., ngày …….. Đến hết …….. Ngày… Thứ …..ngày …., giảng dạy và học tập trở lại.

Lưu ý:

để chắc chắn an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu:

Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh địa điểm làm việc, lớp học, xưởng thực tập; kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực cơ quan quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

Phòng Hành chính – Quản trị: kiểm duyệt bộ máy điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong hoàn cảnh phát sinh sự cố đột xuất; phòng ban bảo vệ bảo đảm ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, đẩy mạnh giám sát xung quanh trường.

bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý sinh viên ở lại trong Tết Nguyên Đán; đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

đề xuất các đơn vị khai triển và nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

địa điểm nhận:– Giám hiệu;– Các đơn vị trong Trường;

– Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG đảm nhận TRƯỜNG(Đã ký)

Mẫu Thông báo nghỉ tết tây 2023

Mẫu số 1: tải về.

TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA nước ta

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

thông cáo

V/v: Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của tổ chức ……………………………..

Công ty…………. Thông báo việc nghỉ tết dương lịch 2023 như sau:

– Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày …………

– Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rútyêu cầu các bộ phận có liên quan sắp xếp nhân lực, cán bộ rất đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

– Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất sắp đặt bảo đảm an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

chân thành cám ơn.

Trân trọng!

Đại diện công ty

Giám đốc

Mẫu số 2: tải về

TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thông báo

V/v: Nghỉ tết dương lịch 2023

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

– Căn cứ theo Quy định của tổ chức ……………………………..;

– Căn cứ vào tình hình thực hiện công việc của nhân viên trong tổ chức.

Giám đốc Thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong đơn vị như sau:

Điều 1: Nhân dịp …………………….., toàn thể cán bộ và nhân viên trong công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ……………………….. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ……………………………..

Điều 2: yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và doanh nghiệp trước kỳ nghỉ. Tắt toàn bộ các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị doanh nghiệp sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của tổ chức.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đấy. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: đề nghị các phòng ban có nhiệm vụ thi hành tốt thông cáo này.

Đại diện doanh nghiệp

Giám đốc

Xem thêm: Dự báo thời tiết tết nguyên đán Quý Mão 2023

Tổng kết

Trên Đây là các thông tin trả lời của chúng tôi về biểu mẫu Thông báo nghỉ tết nguyên đán 2023. Bangxephang chúc bạn thành công nhé.

Hãy Đánh Giá post