Div mod là gì? Hướng dẫn sử dụng div mod để giải bài toán Pascal

Div mod là gì? Đây là một dạng toán quan trọng, bạn sẽ phải gặp thường xuyên trong chương trình học nên cần phải nắm vững lý thuyết cũng như cách làm bài tập.

Bài viết hôm nay, bangxephang.com sẽ giải đáp chi tiết cho bạn biết div mod là gì, chi tiết cách sử dụng div mod ra sao và hướng dẫn giải bài tập cụ thể có sử dụng div mod. Cùng theo dõi ngay nhé.

Div mod là gì?

Div là một thuật toán của Pascal, là phép chia lấy phần nguyên.

Mod là phép chia lấy phần dư trong toán Pascal.

Cách phân biệt div mod là gì?

Để phân biệt div mod, bangxephang sẽ lấy một ví dụ cụ thể để bạn đọc dễ hình dung.

25 div 4 = 6 , 25 mod 4 = 1

Vì: 25 chia 4 được 6 dư 1. Và div thì lấy phần nguyên là 6, mod thì lấy phần dư là 1.

Ảnh minh họa một phép tính khác:

Div Mod là gì? Chi tiết cách sử dụng Div và Mod trong Pascal - Nghề Content

Trong lập trình, div mod thường được sử dụng để kiểm tra tính chẵn lẻ của một số (bằng cách kiểm tra phần dư có bằng 0 hay không) hoặc để tạo ra các chuỗi số nguyên liên tiếp. Nó cũng có thể được sử dụng để phân tích số liệu và thực hiện các phép toán liên quan đến chu kỳ, vòng lặp và tương quan giữa các số.

Xem thêm bài viết về kiến thức tin học: Hướng dẫn cách tính hàm VALUE

Ứng dụng của div mod trong Pascal

Div mod dùng để tách các chữ số của một số nguyên

Lấy ví dụ số 123456. Ta có: 123456 mod 10 = 6, lấy được 6 số cuối cùng, tiếp đến 123456 div 10 = 12345 bỏ đi chữ số cuối cùng rồi, 12345 mod 10 = 5 thì lại lấy được chữ số 5. Cứ tiếp tục như vậy sẽ tách ra được toàn bộ chữ số của số nguyên 123456.

Ví dụ cụ thể bài toán div mod là gì

Sau đây sẽ là cách giải cụ thể cho bài toán trên.

Dữ liệu vào file: Dem _CS.inp Dữ liệu ra file: Dem_CS.out
Chứa số n

VD: 12456

– Dòng 1: ghi số các chữ số

– Dòng 2: Ghi tổng các chữ số

5

18

Ý nghĩa của chương trình

Nếu n = 0 thì cho biến đếm là 1 còn nếu không thì cho biến đếm là 0. Đây là đoạn mã để xử lý trường hợp đặc biệt là n = 0, nếu trường hợp này xảy ra thì chương trình trên sẽ không thực hiện vòng lặp phía sau và đưa ra kết luận ngay số có 1 chữ số và tổng các chữ số bằng 0.

Tùy theo độ khó của đề bài mà thường xuất hiện các trường hợp đặc biệt khác nhau, ta cần lập trình để xử lý riêng các trường hợp này chứ không rập khuôn theo một chương trình nhất định.

Vòng lặp While sẽ liên tục lặp lại các nhiệm vụ:

  • Tách từng chữ số của số nguyên ra (từ phải sang trái) – Dùng phép toán mod
  • Sau khi tách được bỏ bớt chữ số đó – Dùng phép toán Div

Một vài dạng toán div mod trong pascal

Hướng dẫn dùng mod tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số bất kỳ

Để tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số, ta dùng hàm mod. Cụ thể đoạn chương trình như sau:

uses crt;

var a,b,tg,i,tong:integer;

function tinh(x,y:integer):integer;

 begin

  tg:= x mod y;

  if tg=0 then tinh:=y else tinh:=tinh(y,tg);

 end;

BEGIN

 clrscr;

 write(‘Nhap a: ‘);readln(a);

 write(‘Nhap b: ‘);readln(b);

 tong:=1;

 for i:=2 to abs(a+b) do

  if (abs(a+b) mod i =0) then tong:=tong+i;

 writeln(‘Tong 2 so la: ‘,a+b);

 writeln(‘Hieu 2 so la: ‘,a-b);

 writeln(‘Tich 2 so la: ‘,a*b);

 writeln(‘Thuong 2 so la: ‘,a/b:0:4);

 writeln(‘UCLN 2 so la: ‘,tinh(a,b));

 writeln(‘Tong cac uoc cua ‘,a+b,’ la: ‘,tong);

 readln

END.

Tính tổng các chữ số của một số bằng phép div và mod

Cụ thể cách vận dụng div mod vào bài toán tính tổng các chữ số của một số:

BEGIN

clrscr;

write(‘Nhap 1 so co 3 chu so: ‘);readln(a);

tong:= a mod 10;

a:=a div 10;

tong:=tong+a mod 10;

a:=a div 10;

tong:=tong+a mod 10;

writeln(‘Tong cac chu so do la: ‘,tong);

readln

END.

Dùng mod kiểm tra số chẵn, số lẻ, số nguyên tố, số hoàn hảo

Dưới đây là đoạn lệnh giúp bạn sử dụng mod để kiểm tra tính chất của số: là số chẵn, số lẻ, số nguyên tố hay số hoàn hảo.

uses crt;

var n,i:integer;ok:boolean;

BEGIN

clrscr;

write(‘Nhap n: ‘);readln(n);

if n mod 2=0 then writeln(‘So ‘,n,’ la so chan’)

else writeln(‘So ‘,n,’ la so le’);

if n<2 then write(‘So ‘,n,’ khong la so nguyen to’)

else

begin

ok:=true;

for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do

if n mod i=0 then ok:=false;

if ok then writeln(‘So ‘,n,’ la so nguyen to’)

else writeln(‘So ‘,n,’ khong la so nguyen to’);

end;

readln

END.

Video hướng dẫn sử dụng div mod trong lập trình pascal

Để củng cố kiến thức tin học văn phòng về cách sử dụng div mod trong pascal, bạn có thể theo dõi video dưới đây nhé:

 

Tổng kết

Hy vọng thông qua bài viết trên đây của bangxephang.com, bạn đọc đã có thể biết được cụ thể div mod là gì, cách sử dụng div mod trong pascal cũng như những lưu ý khi sử dụng div mod. Chúc bạn đọc học tập thật tốt và hãy tiếp tục theo dõi bangxephang để cập nhật thêm nhiều thông tin, kiến thức bổ ích khác nhé.

Hãy Đánh Giá post